De hoofdlocatie in 1920.

Ons adres!

Correspondentieadres: BRES
Albert Cuypstraat 64
2981 CA Ridderkerk

of

Brandweerkazerne post Ridderkerk
Mr. Troelstrastraat 2
2982 AX Ridderkerk

Rabobank: 38.58.17.177

De grondleggers van BRES

De grondleggers van BRES
Van l. naar R. Wout van der Stel, Ruud Demuijnck, Peter van der Meulen, Hans Muntz en Rob Rutkowski

Hoe het allemaal begon.

In januari 1998 werdt de brandweer benadert door SKIP. Deze stichting bracht al jaren hulpgoederen bij diverse tehuizen in Zuid West Polen. In één van die huizen moest veel worden opgeknapt en daarom kwam de volgende vraag bij de brandweer: "brandweermannen zijn altijd zo handig, hebben jullie geen tijd om wat werkzaamheden in Polen te doen?". Omdat brandweermensen (soms) impulsief handelen was het antwoord al gegeven voor er over was nagedacht. Sindsdien zijn er heel wat bezoeken geweest.

Hieronder een berichtje zoals dat in 1998 in de krant verscheen.

RIDDERKERKERS NOG STEEDS OP DE BRES VOOR POOLSE KINDEREN.

In juni van dit jaar berichte de werkgroep BRES (Brandweer Ridderkerk hElpt Pools kindertehuiS) over haar pogingen diverse werkzaamheden uit te voeren bij een kindertehuis in Jedlina Zdroj. Nu, zo’n zes maanden later, is de werkgroep nog steeds hard aan het werk om haar doelstelling te realiseren. Terwijl in Polen een plaatselijke aannemer op onze kosten een keurig stukje speelveld heeft aangelegd, zijn er in Ridderkerk allerlei activiteiten ontplooid. Zo werd er geld verdiend op de gemeentedag met de verkoop van soep aan de bezoekers en stond diezelfde soep, alleen dit maal in schareluitvoering, op het menu tijdens de open asieldag. Tussendoor zag een een heuse professionele folder het levenslicht die Ridderkerks burgemeester J. Waayer als eerste in ontvangst nam. Voorts werden er via diverse bedrijven en sponsors schommels, basketbalpalen en andere speeltoestellen aan de werkgroep ter beschikking gesteld. Een heugelijk feit dat gezien het slechte weer van de laatste maanden pas in het voorjaar zijn oplevering kent. Maar, hoe krijg je die speelattributen via de Poolse bureaucratie op een goede en niet al te dure manier ter plaatsen? Wie ons hierbij kan helpen gaarne even een telefoontje naar Jolanda Jansen; 0180431337.

Diezelfde bureaucratie speelt ons ook een beetje parten bij de renovatie van het kindertehuis. Het kuratorium ,het overkoepelde bestuursorgaan, heeft zijn werk moeten overdragen aan het ministerie van onderwijs. Helaas met als resultaat dat de werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Ook de communicatie met onze Poolse collega ambtenaren is per post niet altijd even makkelijk zodat je voor een goed gesprek in een weekend even 2400 kilometer om moet. Maar een brandweerman is niet voor een gat te vangen en de juiste afspraken zijn gemaakt. Maart 1999 zal de speeltuin in een aantal dagen geheel moeten worden geplaatst, waarna van de zomer in tien tot veertien dagen de ruwe renovatie van het kindertehuis op Ridderkerkse manier zal moeten worden afgemaakt. O.a. schilderen, timmeren, tegelen, behangen en het kleine elektrische werk moeten voor de 80 kinderen van hun huis een degelijk woonverblijf maken. Een waarin ze zich thuis zullen voelen. Natuurlijk kost dit een hoop geld en de rekening bij de Rabobank Ridderkerk, 385817177, t.n.v. BRES, blijft natuurlijk ter uwer beschikking.

Hans Muntz

Brandweer Ridderkerk.


Het hoofdgebouw.

Nu door naar de BLOGS!

Lees vanaf hieronder het hele verhaal. Begin onderaan en alle nieuwe berichten volgen daarboven. Veel leesplezier.

vrijdag 23 september 2011

BRES in twijfel.

BRES in twijfel, na geslaagde werkzaamheden in Polen!
Onder leiding van Peter van der Meulen en Hans Muntz onderhoud B(randweer Ridderkerk hElpt pools kindertehuiS) onderhoud sinds 1998 samen met de mannen en vrouwen van brandweer Ridderkerk en de gemeente Ridderkerk in het Poolse Jedlina Zdroj (5155 inwoners) een kindertehuis.
Het plaatsje ligt onder de rook van Walbrzych (125.000 inwoners) en een 10 tal kilometers van de Tsjechische grens. Een mooie omgeving waarin het in de zomer prettig vertoeven is in de prachtige natuur terwijl het in de winter grenst aan een mooi ski gebied. Armoede zou je in deze omgeving dan ook niet verwachten. Helaas is de praktijk anders. Zomers valt het niet zo op, maar in de wintermaanden is maar al te goed duidelijk dat het er slecht wonen is. Sinds de sluiting van de steenkolenmijnen is de werkloosheid aanzienlijk gestegen. Het enige wat nu nog rest uit die periode is de geur van dit zwarte goud dat nog in menige woning wordt gestookt. De steden en dorpen in deze omgeving liggen dan ook constant verscholen onder een grauw rook gordijn.
Na het eerste bezoek van de Ridderkerkers (1998) zijn er grote veranderingen waarneembaar. Voor een deel van de bevolking is er een stijgende welvaart, maar het lijkt of een groot deel is blijven hangen in de zestiger jaren. Wat in de ogen van de brandweer mensen ook niet afneemt is de grote stroom aan “wezen” die in de diverse kindertehuizen moeten worden geplaatst. Onder wezen verstaat de Poolse overheid ook kinderen van ouders die uit de ouderlijke macht zijn ontzet wegens een (steeds groter wordend) drankprobleem. Ook “ons” huis (Dom Dziecka) aan de ul Chojnowska 12 in Jedlina Zdroj maakt hierop geen uitzondering. Directeur Regina Walkowicz verteld ons dat er momenteel 60 kinderen (tussen de 4 en 16 jaar) wonen in de twee woningen op de hoofdlocatie. Het kleine huisje aan Klodzka 28, dat mede door BRES geheel is opgeknapt en in 2005 werd geopend, staat momenteel leeg. Het begeleid wonen project voor kinderen tussen de 16 en 18 jaar is voorlopig stil gezet. Niet duidelijk is waarom.
De laatste 13 jaar heeft de werkgroep in alle huizen kleine en grote verbouwingen gedaan. Soms ging dit makkelijk maar er waren ook momenten dat BRES letterlijk en figuurlijk vast liep. Dit was in meeste gevallen te wijten aan het niet na komen van gemaakte afspraken en/of het slecht of niet goed afleveren van werkzaamheden door partners. De overheid en particuliere bedrijven leverde soms, op kosten van BRES, matige kwaliteit af. Toch is het alle keren goed gekomen en zijn onze Poolse vrienden, al zeggen wij het zelf, zeer content met ons. Hiervoor is dank verschuldigd aan al die mensen die hebben meegeholpen en ons financieel hebben gesteund.
Nieuw project bijna afgerond.
Door het toenemend aantal bewoners groeit ook de behoefte aan ruimte. In 2010 kwam dan ook het verzoek om de eetkamer van het grote huis weer bewoonbaar te maken. Een grote lekkage van het balkon boven deze uitbouw zorgde ervoor dat gebruik niet meer mogelijk was. BRES heeft samen met een plaatselijke aannemer (op kosten van BRES) een plan opgesteld om de lekkage te verhelpen en de eetkamer weer geheel op te knappen. Er werd gewerkt in drie fases. De aannemer verwijdert het rottende beton van het balkon, BRES repareert het vervolgens en maakt het waterdicht waarna de aannemer de eetzaal weer geheel zal opknappen.
De eerste twee onderdelen zijn inmiddels afgerond. Na het voorbereidende werk van de aannemer heeft BRES in 5 dagen het tweede deel afgerond. Het laatste deel zal in oktober worden afgerond waarna de eetzaal weer in gebruik kan worden genomen. Grote dank hiervoor is verschuldigd aan onze sponsors.

Twijfel.
Sinds 1998 is er veel veranderd. Iedereen vindt wel iets van de Polen, die sinds een aantal jaren niet meer uit het Nederlandse straatbeeld zijn weg te denken. Doorgaans laveren de meningen tussen bewondering (álle Polen werken!) en afkeer (álle Polen veroorzaken verkeersongelukken!). In het licht van de eerder genoemde ontwikkelingen vroeg BRES zich dan ook af of hulp in Polen nog wel op zijn plaats is. Directeur Regina Walkowicz hoopt van wel. Volgens haar is het budget per kind dan wel voldoende is voor de eerste levensonderhoud maar blijft er weinig over voor onderhoud van het vastgoed. Hierdoor gaat de staat van de huizen achteruit. Een voorbeeld hiervan is het “kleine huisje”. Sinds het niet meer in gebruik is staat het leeg en krijgt het weinig tot geen onderhoud. “Wij hebben er tijdens ons verblijf geslapen en merkte al gauw dat de kwaliteit snel verminderd als er geen bewoners zijn”, oordeelden Van der Meulen en Muntz. Zij realiseren zich ook dat het steeds lastiger wordt om bij bedrijven aan te kloppen hen te helpen met materialen en/of financiën. De zin en tijd van vrijwilligers om arbeid in het project te steken is ook tanende. Er is dan ook twijfel om het project voort te zetten. Hans Muntz wil de definitieve beslissing over het voortbestaan van BRES uitstellen tot volgend jaar. “Eerst eens kijken hoe dit project wordt afgerond en daarna kijken hoe we er financieel voor staan. Wellicht kijken we er dan anders tegenaan en/of staan er collegae op die het project mede willen voortzetten. Het zou jammer zijn dat alle energie van de laatste 13 jaar teniet wordt gedaan al moeten we wel realistisch blijven.”


Voor meer informatie over het werk van BRES kunt u contact opnemen met Peter van der Meulen of Hans Muntz van de brandweer Ridderkerk. Een financiële bijdrage is ook van harte welkom. U kunt dit storten op Rabobankrekening nr.: 38.58.17.177 t.n.v BRES Ridderkerk. Ook kunt u kijken op http://brandweerridderkerk-bres.blogspot.com/.
BRANDWEER EN GEMEENTE OOK IN 2010 NAAR JEDLINA ZDROJ?
Sinds 1998 onderhouden de mannen en vrouwen van brandweer Ridderkerk samen met collegae van de gemeente Ridderkerk in het Poolse Jedlina Zdroj (5155 inwoners) een kindertehuis. Het plaatsje ligt onder de rook van Walbrzych (125.000 inwoners) en een 10 tal kilometers van de Tsjechische grens. Een mooie omgeving waarin het in de zomer prettig vertoeven is in de prachtige natuur terwijl het in de winter grenst aan een mooi ski gebied. Armoede zou je in deze omgeving dan ook niet verwachten. Helaas is de praktijk anders. Zomers valt het niet zo op, maar in de wintermaanden is maar al te goed duidelijk dat het er slecht wonen is. Sinds de sluiting van de steenkolenmijnen is de werkloosheid aanzienlijk gestegen. Het enige wat nu nog rest uit die periode is de geur van dit zwarte goud dat nog in menige woning wordt gestookt. De steden en dorpen in deze omgeving liggen dan ook constant verscholen onder een grauw rook gordijn.
Sinds het eerste bezoek van de Ridderkerkers (1998) zijn er veranderingen waarneembaar. Voor een klein deel van de bevolking is er een stijgende welvaart, maar het lijkt of het merendeel is blijven hangen in de zestiger jaren. Er zijn mega stores gebouwd, maar ook het aantal (illegale?) drankwinkeltjes neemt een grote vlucht. Wat in de ogen van de brandweer mensen ook niet afneemt is de grote stroom aan “wezen” die in de diverse kindertehuizen moeten worden geplaatst. Onder wezen verstaat de Poolse overheid ook kinderen van ouders die uit de ouderlijke macht zijn ontzet wegens een (steeds groter wordend) drankprobleem. Ook “ons” huis (Dom Dziecka) aan de ul Chojnowska 12 uit Jedlina Zdroj maakt hierop geen uitzondering. Directeur Regina Walkowicz verteld ons dat er momenteel 55 kinderen (tussen de 4 en 16 jaar) wonen in de twee woningen op de hoofdlocatie. In het kleine huisje aan Klodzka 28 wonen nog eens 10 kinderen in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. In een begeleid wonen project worden zij voorbereid op het moment dat zij op eigen benen moeten staan. In deze 10 jaar heeft de projectgroep BRES in alle huizen kleine en grote verbouwingen gedaan. Soms ging dit makkelijk maar er waren ook keren bij dat we letterlijk en figuurlijk vast liepen. Dit was in meerdere gevallen te wijten aan het niet na komen van gemaakte afspraken en het slecht of niet goed afleveren van werkzaamheden. Toch is het alle keren goed gekomen en zijn onze Poolse vrienden, al zeggen wij het zelf, zeer content met ons. Hiervoor is dank verschuldigd aan al die mensen die hebben meegeholpen en ons financieel hebben gesteund.
Sinds 1998 is er veel veranderd. De grenzen zijn open en er werken in Nederland bijna meer Polen dan in hun eigen land. Dit terwijl hun populariteit in ons land ook wel eens beter is geweest. De “scheppen” geld die zij hier verdienen zullen ze best in eigen land uitgeven om de zwakke positie van o.a. kindertehuizen te verbeteren. Het is BRES niet gelukt in 2009 reeds geplande werkzaamheden uit te voeren. Omstandigheden, waaronder het overlijden van één van de klussers (Wout van der Stel), zorgde voor een flinke vertraging. Toch moet het dit jaar wel lukken, maar …..
Het water stijgt naar de lippen. In het licht van de eerder genoemde ontwikkelingen vroeg BRES (Brandweer Ridderkerk hElpt pools kindertehuiS) zich af of hulp in Polen nog wel op zijn plaats is. Tijdens een bliksem bezoek hebben de initiatiefnemers van BRES Peter van der Meulen en Hans Muntz met eigen ogen kunnen zien wat de strenge winter heeft aangericht. Niet alleen het water in de Oder stijgt de laatste weken naar ongekende hoogte, ook de situatie rond het tehuis wordt er niet beter op. Directeur Regina Walkowicz liet de Ridderkerkers zien hoe de vlag er momenteel voor hangt. Financieel is het budget per kind iets verhoogt waardoor ze voldoende vers voedsel krijgen, op kleding gebied zie je nog veel tweedehands kleding uit Holland. Er worden reparaties uitgevoerd waar nodig. BRES is hier blij mee, want zodoende blijft het vele werk wat erin is gegaan er best nog goed uitzien. Toch zijn er momenteel zaken die eigenlijk geen uitstel meer dulden. De eetkamer is momenteel niet meer bruikbaar omdat de muren en dak zoveel lekwater hebben opgenomen dat zij bijna tweemaal zo dik zijn. Reparatie van het bovengelegen terras moet voor de winter geschieden. In het kleine huisje zijn van de twee douche ruimten de vloertegels losgekomen. Ook deze vloeren moeten zo spoedig mogelijk vervangen worden. Daarnaast zijn er nog diverse betonproblemen met de trappen naar de hoger gelegen dependance. Als klap op de vuurpijl is er nog de weg rond het hoofdgebouw. Ook hier heeft de winter zijn tol geëist. Het asfalt is dusdanig versleten dat leveranciers slecht of helemaal het huis niet meer kunnen bereiken.
Al met al flinke klussen die door BRES dit jaar wil worden aangepakt. Maar niet alles kan door de vrouwen en mannen zelf worden gedaan. Via de bereidwillige medewerking van de BAM infra is BRES in contact gekomen met de firma de Kreij uit Giesenburg. Zij hebben een vestiging in Polen die ons hierbij wil helpen. Momenteel wordt er een inschatting gemaakt wat de kosten zijn en hoe die, naast het noodzakelijke andere werk, kunnen worden opgebracht.
Van der Meulen en Muntz willen in september met een groep collegae de handen uit de mouwen gaan steken. Maar in tijden waarin flink moet worden bezuinigd is het zoeken naar bronnen die BRES wil helpen natuurlijk lastig. In de komende weken zal er bij diverse bedrijven worden aangeklopt hen te helpen met materialen en/of financiën. De zin om tijd en arbeid in het project te steken is er. Hierbij zijn er ook voldoende vrijwilligers die de werkzaamheden kunnen en willen verrichten. Op Youtube zijn enkele filmpjes geplaatst over de uit te voeren werkzaamheden; http://www.youtube.com/watch?v=NBW4ECpTw34. Ook kunt u kijken op http://brandweerridderkerk-bres.blogspot.com.

Voor meer informatie over het werk van BRES kunt u contact opnemen met Peter van der Meulen of Hans Muntz van de brandweer Ridderkerk. Een financiële bijdrage is ook van harte welkom. U kunt dit storten op Rabobankrekening nr.: 38.58.17.177 t.n.v BRES Ridderkerk.

zaterdag 29 mei 2010

De plannen voor de toekomst.

Sinds ons eerste bezoek in 1998 zijn er veranderingen waarneembaar. Voor een klein deel van de bevolking is er een stijgende welvaart, maar het lijkt of het merendeel is blijven hangen in de zestiger jaren. Er zijn mega stores gebouwd, maar ook het aantal (illegale?) drankwinkeltjes neemt een grote vlucht. Wat in de ogen van de brandweer mensen ook niet afneemt is de grote stroom aan “wezen” die in de diverse kindertehuizen moeten worden geplaatst. Onder wezen verstaat de Poolse overheid ook kinderen van ouders die uit de ouderlijke macht zijn ontzet wegens een (steeds groter wordend) drankprobleem. Ook “ons” huis (Dom Dziecka) aan de ul Chojnowska 12 uit Jedlina Zdroj maakt hierop geen uitzondering. Directeur Regina Walkowicz verteld ons dat er momenteel 55 kinderen (tussen de 4 en 16 jaar) wonen in de twee woningen op de hoofdlocatie. In het kleine huisje aan Klodzka 28 wonen nog eens 10 kinderen in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. In een begeleid wonen project worden zij voorbereid op het moment dat zij op eigen benen moeten staan. In deze 10 jaar heeft de projectgroep BRES in alle huizen kleine en grote verbouwingen gedaan. Soms ging dit makkelijk maar er waren ook keren bij dat we letterlijk en figuurlijk vast liepen. Dit was in meerdere gevallen te wijten aan het niet na komen van gemaakte afspraken en het slecht of niet goed afleveren van werkzaamheden. Toch is het alle keren goed gekomen en zijn onze Poolse vrienden, al zeggen wij het zelf, zeer content met ons. Hiervoor is dank verschuldigd aan al die mensen die hebben meegeholpen en ons financieel hebben gesteund.
Sinds 1998 is er veel veranderd. De grenzen zijn open en er werken in Nederland bijna meer Polen dan in hun eigen land. Dit terwijl hun populariteit in ons land ook wel eens beter is geweest. De “scheppen” geld die zij hier verdienen zullen ze best in eigen land uitgeven om de zwakke positie van o.a. kindertehuizen te verbeteren.In het licht van de eerder genoemde ontwikkelingen vroeg BRES zich af of hulp in Polen nog wel op zijn plaats is. Tijdens een bliksem bezoek hebben de initiatiefnemers van BRES Peter van der Meulen en Hans Muntz met eigen ogen kunnen zien wat de strenge winter heeft aangericht. Niet alleen het water in de Oder stijgt de laatste weken naar ongekende hoogte, ook de situatie rond het tehuis wordt er niet beter op. Directeur Regina Walkowicz liet de Ridderkerkers zien hoe de vlag er momenteel voor hangt. Financieel is het budget per kind iets verhoogt waardoor ze voldoende vers voedsel krijgen, op kleding gebied zie je nog veel tweedehands kleding uit Holland. Er worden reparaties uitgevoerd waar nodig. BRES is hier blij mee, want zodoende blijft het vele werk wat erin is gegaan er best nog goed uitzien. Toch zijn er momenteel zaken die eigenlijk geen uitstel meer dulden.


De eetkamer is momenteel niet meer bruikbaar omdat de muren en dak zoveel lekwater hebben opgenomen dat zij bijna tweemaal zo dik zijn. Reparatie van het bovengelegen terras moet voor de winter geschieden.


In het kleine huisje zijn van de twee douche ruimten de vloertegels losgekomen. Ook deze vloeren moeten zo spoedig mogelijk vervangen worden. Daarnaast zijn er nog diverse betonproblemen met de trappen naar de hoger gelegen dependance. Als klap op de vuurpijl is er nog de weg rond het hoofdgebouw. Ook hier heeft de winter zijn tol geëist. Het asfalt is dusdanig versleten dat leveranciers slecht of helemaal het huis niet meer kunnen bereiken.
Al met al flinke klussen die door BRES dit jaar wil worden aangepakt. Maar niet alles kan door de vrouwen en mannen zelf worden gedaan. Via de bereidwillige medewerking van de BAM infra is BRES in contact gekomen met de firma de Kreij uit Giesenburg. Zij hebben een vestiging in Polen die ons hierbij wil helpen. Momenteel wordt er een inschatting gemaakt wat de kosten zijn en hoe die, naast het noodzakelijke andere werk, kunnen worden opgebracht.


Kijk voor aanvullende filmpjes ook eens op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=NBW4ECpTw34

2009.

Helaas hebben we in 2009 niet kunnen doen wat wij eigenlijk hadden willen doen. Persoonlijke omstandigheden zetten een rem op diverse activiteiten. Daarnaast hebben we ook één van de mensen van het eerste uur verloren. Gelukkig hebben we recent weer kunnen constateren dat het werk van Wout van der Stel nog staat als een huis. Ook de bankjes, de rustpuntjes, staan er nog ongeschonden bij. Wout, bedankt.

Nog wat aanpassingen.

Er waren nog wel enkele kleine probleempjes. Maar met een goede schoorsteen en drainage kom je een heel eind.

De opening van het kleine huisjes.
Op 5 april 2005 kon het huisjes officieel worden geopend. In het bijzijn van de burgemeester kon een bescheiden feestje worden gevierd. Tussen 2005 en 2008 zijn we nog een aantal keren terug geweest op dit project wegens kachel en vochtproblemen. Maar ook deze kregen we onder controlle. We hebben zelfs een drainage rond het pandje aangelegd.

Het viel niet mee, .....


Uiteindelijk konden we aan de slag in het kleine huisje. Opnieuw gingen diverse ploegen voor een week naar Jedlina Zdroj. Maar de problemen waren groot. De overheid leverde slecht werk. Een voorbeeld. De verwarming ging in bedrijf en inplaats dat het warm werd, werden de vloeren nat. Bleek dat de c.v. leidingen koud, en niet in elkaar gefit, zo in het beton waren gestort. Wij hadden inmiddels ook al laminaat gelegd, ook dit er dus weer helemaal uit. Ten tijden van de reparatie konde we niet werken met als gevolg drie dagen duimen draaien. Onze hoofduitvoerder Peter stond op het punt de pijp aan Maarten te geven. Gelukkig deed hij dit niet. Uiteindelijk konden we in december 2004 opleveren.